1.Hitotsu, ware, ware, wa, shinshin o remashi, kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

2.Hitotsu, ware, ware, wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hassi, kan ni bin naru koto.

3.Hitotsu, ware, ware, wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.

4.Hitotsu, ware, ware, wa, reisetsu o omonji, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

5.Hitotsu, ware, ware, wa, shinbutsu o totobi kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

6.Hitotsu, ware, ware, wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

7.Hitotsu, ware, ware, wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, kyokushin no michi o mat-to suru koto.
                         1.Ne vom antrena inimile si corpurile intr-un spirit ferm si neschimbator.

2.Vom urma adevaratul inteles al drumului martial astfel incat tot timpul simturile noastre vor fi treze.

3.Cu adevarata vigoare, vom cauta sa cultivam spiritul abnegatiei.

4.Vom respecta regulile curtoaziei, respectul superiorilor si ne vom opri de la violenta.

5.Vom urma traditiile noastre stramosesti si nu vom uita adevarata virtute a modestiei.

6.Vom pune deasupra puterii intelepciunea, necautand alte dorinte.

7.Toata viata prin disciplina karate-ului vom cauta sa desavârsim drumul KYOKUSHIN.